DORADZTWO I SZKOLENIA HR

SZKOLENIA

Najnowsze trendy pokazują jak ważne staje się właściwe pozycjonowanie marki
oraz tworzenie skutecznej strategii wizerunkowej.

Działania employer branding muszą być spójne ze strategią rozwoju każdej organizacji i realizować cele
skutecznej komunikacji z rynkiem. Zarządzanie marką i budowane wizerunku przekładają się na wynik
i zapewniają realizację planów w szerokim kontekście rozwoju firmy.

Obszary HR Marketingu

Z nami wzmocnisz swoją wiedzę w zakresie:

 • Zarządzanie strategiczne marką Pracodawcy
 • Czynniki wpływające na atrakcyjność i wartość marki
 • Badania i narzędzia wspierające opracowanie strategii employer branding
 • Efektywność działań employer branding: zwrot inwestycji, KPI, ROI
 • Strategiczna analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego organizacji
 • Definiowanie grup docelowych
 • Employer Value Proposition – EVP – komunikowanie korzyści zatrudnienia
 • Analiza i stały monitoring konkurencji
 • Komunikacja wewnętrzna w utrzymaniu najlepszych pracowników
 • Strategia stałego angażowania pracowników w firmie
 • Znaczenie wewnętrznych ambasadorów marki
 • Planowanie działań employer branding wewnątrz firmy
 • External branding – planowanie strategii komunikacji zewnętrznej krok po kroku
 • Kampanie wizerunkowe offline i online
 • Marketing rekrutacyjny a grupa docelowa
 • Komunikacja z talentami i dobór narzędzi employer branidng
 • Analiza skuteczności kanałów komutacyjnych i raportowanie
 • Mobilne narzędzia employer branding
 • Najnowsze praktyki employer branindg & social media
 • Trendy i wyzwania rynku 2016-2020

Diagnozujemy potrzeby szkoleniowe.

Przed szkoleniem zadzwonimy do Ciebie i zapytamy
czym się zajmujesz i w jakich konkretnych
sytuacjach zawodowych szkolenie ma Ci pomóc.

B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_1

Szkolenia kierujemy do brand managerów,

specjalistów HR & Marketingu,
osób odpowiadających za komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną firm.

B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_2

Warsztaty kończysz z wypracowanymi
pomysłami na działanie,

wyjściem poza „ strefę komfortu” i utartych schematów.
Zbudujesz rozwiązania, które wdrożysz w życie w kolejnym dniu pracy.

B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_3

Wykorzystujemy metody pracy
indywidualnej i zespołowej:

pracę w grupach, dyskusję, prezentację, odgrywanie ról.
Korzystamy z nowoczesnych narzędzi wizualizacyjnych i key studies.

B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_4

DORADZTWO

Zakres naszych usług obejmuje wszystkie obszary związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji, od momentu pozyskania talentów, poprzez ich rozwój
i doskonalenie, aż po zmiany związane z optymalizacją zatrudnienia. Wspieramy kompleksowo naszych klientów we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.

DORADZTWO W OBSZARZE HR

 • Budowa modeli kompetencyjnych
 • Projektowanie i prowadzenie sesji Assessment Center i Development Center
 • Audyt personalny
 • System ocen okresowych
 • Projektowanie polityki szkoleniowej w organizacji
 • Tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych
 • Badanie satysfakcji pracowniczej
 • Outplacement/Audyt kariery
 • Projektowanie i realizacja strategii rekrutacyjnej
B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_5

SZKOLENIA
DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁU HR

 • Budowanie struktur HR w organizacji
 • Tworzenie opisów stanowisk
 • Budowanie wewnętrznych procedur HR
 • Budowa modeli kompetencyjnych
 • Budowa systemów ocen okresowych
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Work life balance
 • Personal Employer Branding
B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_6

SZKOLENIA DLA FIRM BEZ FUNKCJI HR

 • Metodologia selekcji i rekrutacji w organizacji dla kadry średniego i wyższego szczebla
 • Ocena pracownicza
 • Informacja zwrotna
 • Rozmowa motywująco-rozwojowa z pracownikiem
 • Rozmowa oceniająco-korygująca z pracownikiem
 • Wywiad behawioralny jako skuteczne narzędzie diagnozy kandydata
 • Metody motywacji pracowników
 • Podstawy prawa pracy
B4B_doradztwo-i-szkolenia-hr_7

Zobacz też:

Szybki kontakt!
+
Wyślij!